haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 育儿理论经验育儿理论经验

希一内学习能力测验记录1

发布时间:2013-11-27 11:01:22  

希一内学习能力测验记录

编号________________ 姓名 住址 学校

性别

(1)男

(2)女

测验时间____年____ 月____日

出生时间____年____月____日

年级

年龄 ____年____ 月____日

LA MA (2)农

(3)技

LQ DIQ (4)干

(5)商

主试人 父名

职业 (1)工

文化程度

母名

职业

(1)工

(1)大学 (2)高中 (3)初中 (4)小学 (5)文盲 (2)农

(3)技

(4)干

(5)商

文化程度

(1)大学 (2)高中 (3)初中 (4)小学 (5)文盲

测试结果小结

项目 穿珠

记分

项目

记分

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

摆方木 完成图画 记数字 迷方 图画类同 空间推理

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

记颜色 辨认图画 看图联想 折纸

短期视觉记忆_______________

学习成绩 语文 数学 教师评语 (l)优秀(2)较好(3)一般(4)较差(5)极差

IQ

韦氏智测检结果 语言 曾患病

身高米体重公斤头围厘米

操作

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com